Ukážkové lekcie

Už v sobotu 4. mája

sa uvidíme od 10tej do 15tej (lekcie začínajú o 10:00, 12:00 a 14:00 a trvajú cca hodinu) v Devínskej Novej Vsi v Bratislave, v krásnych priestoroch lesného klubu Bystruška a budeme tvoriť pod holým nebom.

Vítané sú všetky deti od 1 do cca 7 rokov. Vstup je voľný, no počet obmedzený, preto je potrebná registrácia vopred. Zároveň Vás poprosím o odhlásenie mailom alebo telefonicky, ak nebudete môcť prísť, aby ste uvoľnili miesto iným záujemcom. Ďakujem.

Prihlásením na ukážkové lekcie udeľujete súhlas s použitím fotografií na marketingové účely v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásené osoby súhlasia s uverejnením fotografií ich osoby a osoby ich dieťaťa za účelom marketingu Tvorivých herničiek.