Prečo práve Tvorivé herničky

Vitajte na stránke našich kurzov zážitkového tvorenia pre deti vo veku od 1 do 6 rokov.

Kurzy Tvorivých herničiek sú špeciálne navrhnuté tak, aby podporovali kreativitu a rozvoj detí prostredníctvom hry a umenia. Ide o unikátny projekt v ktorom sa miešajú prvky zážitkového tvorenia, MessyPlay a metódy Márie Montessori.

V rámci kurzov deti majú možnosť skúšať rôzne techniky a pracovať s rôznymi materiálmi, od tradičných farieb a papiera až po prírodné materiály a recyklované objekty. Táto rozmanitosť stimuluje u detí ich zvedavosť a rozvíja ich schopnosť adaptácie a inovatívneho myslenia. 


Čo Vám naše kurzy prinesú? 

1. Rozvoj jemnej motoriky: Aktivity ako maľovanie, strihanie a lepenie pomôžu vašim deťom zlepšiť koordináciu rúk a prstov, ktorá je nevyhnutná pre ďalšie učenie a každodenné činnosti. 

2. Podpora kreativity a sebavyjadrenia: Deti sa môžu vyjadriť prostredníctvom umenia, čo je základným kameňom pre rozvoj ich individuality a sebadôvery. 

3. Sociálne zručnosti: V prostredí kurzu sa deti učia spolupracovať, zdieľať a interagovať s rovesníkmi, čo pomáha budovať silné sociálne väzby a zručnosti. 

4. Emocionálny rozvoj: Umenie poskytuje bezpečný spôsob, ako deti môžu prejavovať svoje emócie a zároveň im pomáha zvládať a vyjadrovať pocity. 

5. Vzdelávacie benefity: Tvorivé herničky sú zábavným a efektívnym spôsobom, ako deti učiť o farbách, tvaroch, textúrach a dokonca aj o základoch vedy. 

6. Vytváranie pozitívnych vzťahov: Účasťou na spoločných aktivitách s rodičmi a ostatnými deťmi sa posilňujú rodinné väzby a budujú sa priateľstvá. 


Čo ponúkajú naše kurzy deťom a rodičom? 

- Zábavné a bezpečné prostredie, kde môžu deti skúmať a učiť sa.

- Flexibilný prístup, kde sa deti môžu zapojiť do aktivít podľa svojho tempa a záujmov. 

- Možnosť spoločného stráveného času pre deti a ich rodičov, ktorý posilňuje rodinné väzby. 

- Príležitosť pre rodičov, aby sa naučili nové spôsoby, ako podporovať kreativitu svojich detí aj doma. 

Pridajte sa k nám a objavte, ako môže zážitkové tvorenie obohatiť životy vašich detí a poskytnúť im základy pre šťastný a tvorivý život.