Ako na vnútornú motiváciu u detí

19.04.2024

Deti vstupujú do aktivít, ktoré sú pre ne zaujímavé so 100%nou vnútornou motiváciou. Nezaujíma ich názor a postoj okolia, robia to len a len kvôli sebe. Samy chcú niečo urobiť, naučiť sa, vyskúšať. Typickým príkladom vnútornej motivácie u detí je ich túžba naučiť sa chodiť. Neustále padajú a vstávajú, skúšajú to znova a znova... 

Naopak príklad udusenia vnútornej motivácie nastáva často nástupom do školy. Deti nastupujú do školského systému plné odhodlania, očakávaní, túžby učiť sa, ich vnútorná motivácia je na úrovni 100¨%. No začnú narážať na postoje a názory autorít – rodičov, učiteľov, lektorov... A bohužiaľ, táto vnútorná motivácia začne klesať spolu s predstavami a nárokmi okolia, až sa dostaneme do bodu, že autorita začne využívať motiváciu vonkajšiu – pochvalu, odmenu, výhry v súťažiach a pod.

Čo môžeme urobiť preto, aby sme vnútornú motiváciu našich detí podporili:

Možnosť výberu

Dajte deťom možnosť, aby sa mohli samé rozhodovať v čo najväčšej možnej miere. Je vedecky dokázané, že pokiaľ môže dieťa samé rozhodovať o tom, čomu sa bude venovať, jeho vnútorná motivácia je výrazne vyššia. Je to logické – ak sa púšťate do niečoho, čo vás baví, máte väčšiu chuť to dotiahnuť do konca a máte viac sily a odhodlania prekonať prekážky, ktoré môžu v procese tvorby nastať.

Bezpečné prostredie

Mám na mysli bezpečnosť citovú a psychickú. V takomto prostredí dieťa vie, že môže slobodne vyjadriť svoj názor bez toho, aby bolo odsudzované alebo terčom posmechu, nebojí sa robiť chyby a vie, že chyba nie je zlá ale naopak, posúva nás vpred. Pre dieťa je nesmierne dôležité vedieť, že jeho okolie ho prijíma také, aké je, že nemusí nič skrývať ani sa na nič hrať (napr. potlačiť slzy keď je nešťastné, pretože veľkí chlapi neplačú). V takomto bezpečnom prostredí sa dieťa nebojí nových výziev, nemá strach zo zlyhania a jeho chuť skúšať a objavovať je oveľa vyššia.

Nechváľte, radšej oceňte

Aký je v tom rozdiel? Pochvala býva často povrchná a všeobecná: "Ty si ale šikovný." "To je krásny obrázok." Takáto pochvala dieťaťu nič nedá, naopak môže v ňom vyvolať závislosť na názore autority a posilniť vonkajšiu motiváciu. Naopak ocenenie je oveľa konkrétnejšie a hlbšie. Snaží sa k dieťaťu prihovárať skrz jeho vnútorný záujem: "Vidím, že ti to dalo veľa práce a venoval si tomu veľa času." "Ktorá časť obrázku sa ti maľovala najlepšie?" "Farby, ktoré si použil na mňa pôsobia veľmi hravo a veselo, tvoj obraz vo mne vyvoláva radosť a dobrú náladu."

Osobný záujem

Pokiaľ vaše dieťa má vnútorný záujem o niektorú z tém (dinosaury, rozprávkové bytosti, autá...) nesnažte sa mu nanútiť iné témy z dôvodu tvorby darčeka ku Dňu matiek, či vianočných pohľadníc. Pokojne mu dovoľte vytvoriť vianočné pohľadnice z obdobia kriedy s dinosaurom a jedličkou na obálke. Budú totiž vytvorené srdcom, s láskou a silným vnútorným záujmom. Naopak pohľadnice so zvončekmi a perníčkami budú urobené nasilu a bez vášne.
P.S.: Milujem keď dostanem na narodeniny obrázky monster-truckov a jednorožcov.

Obmieňajte

Deti milujú objavovať a skúmať svet. A svet kreativity je na to ako stvorený. Kombinujte techniky, pomôcky a materiály. Často nepatrná zmena môže vyvolať obrovský záujem. Pokiaľ dieťa všade vidí motýle, vytvorte si ich na tisíc spôsobov: kreslite, obkresľujte, lepte, strihajte, maľujte štetcom, prstami, hubkou, otláčajte, modelujte, vytrhávajte, vytvorte koláž, hľadajte motýle všade okolo seba. Pokiaľ dieťa preferuje určité pomôcky, napr. farbičky, obmieňajte mu podkladový materiál - papier biely, farebný, v rôznych formátoch, kartón, pauzovací papier ktorý následne nalepíte na okno, skúste mu ponúknuť akrylové fixe ktoré vydržia na rôznych podkladoch a maľujte na kamene, drevo, plast, kov... Využite a zrecyklujte všetko, čo sa doma nájdete.

A nakoniec: nechajte sa deťmi inšpirovať a buďte im samy inšpiráciou. Nájdite si chvíľu a vytvorte niečo spolu. Alebo sa venujte každý svojmu dielu, ale seďte pri tom spolu za stolom alebo na zemi, užívajte si spoločne strávený čas, rozprávajte sa. Hoci aj len 5 minút denne. Spomienky na tieto spoločné chvíle vám ostanú obom na celý život a budú pre dieťa neustálym zdrojom vnútornej motivácie.

Lucka